Zoek

Privacy Policy

Fitness Media Fitness Media, gevestigd aan Handelsweg 9a, 7641 AV Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fitnessmedia.nl Handelsweg 9a, 7641 AV Wierden 0592420561

Steven Hogebrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Fitness Media Hij/zij is te bereiken via info@fitnessmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fitness Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze (project)websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitnessmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fitness Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen (laten) bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fitness Media neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitness Media)
tussen zit. Fitness Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Hellolead om in incidentele gevallen wanneer onze klant hierom heeft verzocht de lead na het invullen van de gegevens automatisch te laten bellen door het systeem waarbij er contact wordt gezocht om informatie te verstrekken over het desbetreffende programma, informatie aanvraag of actie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fitness Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende maximale bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, Telefoonnummer, E-mailadres gedurende 5 jaar op een beveiligde omgeving. Gegevens worden slechts éénmaal automatisch verstrekt aan onze klant (sportcentrum) middels een koppeling via e-mail met WordPress of Clubplanner.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fitness Media deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fitness Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fitness Media jouw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De partijen en programma’s waar wij mee samenwerken:

ClubPlanner (ledensysteem voor nieuwsbrieven en afspraken)
Wordpress (CMS van onze projectpagina’s)
eGym (trainingsinformatie)
Milon Cirkel (trainingsinformatie)
Virtuagym (ledenadministratie)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fitness Media gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitness Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitnessmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fitness Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fitness Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitnessmedia.nl

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie over onze leadcampagnes? Vrijblijvend onze scherpe tarieven voor je drukwerk ontvangen? Of ben je benieuwd wat we op het gebied van huis-aan-huis verspreiding voor jouw club kunnen betekenen?

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.